Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Stanje u usevima uljane repice
Stanje u usevima uljane repice

Na području delovanja RC Požarevac usevi uljane repice se nalaze u fenofazi od 7 do 9 i više listova razvijeno (BBCH 17-19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na pojedinačnim biljkama. Prisustvo simptoma nije registrovano na mlađim listovima, već samo na starijim lišću.

Takođe, vizuelnim pregledima useva registrovano je i  prisustvo manjeg broja aktivnih rupa od glodara.

Proizvođačima se preporučuju redovni obilasci useva uljane repice sa ciljem praćenja prisustva aktivnih rupa od glodara. Njihovo suzbijanje se preporučuje ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja treba zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva uljane repice.

Comments

There are no comments yet for this post.