Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Siva pegavost lista kruške (Mycosphaerella pyri)
Siva pegavost lista kruške (Mycosphaerella pyri)

Na području delovanja RC Požarevac, u pojedinim zasadima kruške, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista kruške (Mycosphaerella pyri).

Ovaj patogen u našoj proizvodnji ne predstavlja ekonomski značajno oboljenje kruške, a simptomi se  pojavljuju u neadekvatno zaštićenim zasadima.

Simptomi sive pegavosti kruške najpre se javljaju u vidu nepravilnih pega, sivobele boje sa mrkoljubičastim obodom. U centru pega se formiraju crni piknidi. Pege se vremenom šire, povećava se njihov broj, spajaju se i nastaju nekrotične površine na licu. Takve pege se pojavljuju i na naličju lista. Kod jake zaraze dolazi do defolijacije, odnosno opadanja lišća.

Gljiva prezimljava u obliku saprofita u opalom lišću koje se zarazilo prošlog leta. U proleće, posle kiše, oslobađaju se askospore iz peritecija i vrše primarne infekcije. Nakon inkubacije, u okviru pega javljaju se piknidi sa piknosporama koje vrše sekundarne zaraze. Infekcije su jače kada ima kiše prilikom rasejavanja piknospora. U jesen nakon opadanja lišća, gljiva prelazi u saprofitni oblik i ciklus razvića se ponavlja.

U zasadima gde se sprovode redovne hemijske mere zaštite od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) bolest uglavnom ne predstavlja veliki problem. Preventivne mere borbe podrazumevaju gajenje manje osetljivih sorata kruške.

Comments

There are no comments yet for this post.