Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih useva
Zdravstveno stanje ozimih useva

Na teritoriji RC Pančevo, nakon hladnog talasa sa snežnim padavinama, ozime pšenice se nalaze u fazi od 2 lista razvijeno do bokorenja (BBCH 12-22). Ozimi ječmovi se nalaze u fazi od 3 lista razvijeno do bokorenja (BBCH 13-24), dok se usevi uljane repice nalaze u fazi od 6 do 9 listova razvijeno (BBCH 16-19).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo oštećenja izazvanih insektima, kao ni prisustvo simptoma bolesti. Na samoniklim biljkama pšenice se mogu uočiti simptomi rđe (Puccinia spp). Ove biljke služe kao ,,zeleni most” za prenošenje bolesti na gajene useve, stoga treba biti oprezan u narednom periodu.

 

Faza razvija pšenice

 

        

Uredospore rđe

             

Pregledom ozimih ječmova i uljane repice, takođe nisu registrovani simptomi bolesti ni oštećenja od insekata.

 

Na parcelama sa strnim žitima mogu se uočiti sporadične aktivne rupe od glodara.

 

 

Aktivne rupe od glodara

 

Preporučuje se obilazak parcela i ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru neophodno je izvršiti njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja je neophodno zatrpati rupe kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

RC Pančevo nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih ratarskih useva.

Comments

There are no comments yet for this post.