Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Prilozi > Crvenilo kukuruza
Crvenilo kukuruza

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo simptoma crvenila.

Prouzrokovač simptoma crvenila kukuruza je Stolbur fitoplazma čiji je vektor cikada Raptelus panzeri. Ova cikada ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve koje se ishranjuju na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom juna meseca i odlaze na kukuruz gde se hrane floemskim sokovima. Ženke polažu jaja na koren kukuruza. Nakon piljenja, larve počinju da se hrane korenom kukuruza, a ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica larve neometano nastavljaju razvoj.

Prvi simptomi crvenila su najčešće uska crvena ili žuta linija na središnjim listovima biljke na glavnom nervu , a kasnije dolazi do pojave crvenila na čitavom listu i stabljici biljke.

Na samom klipu kukuruza dolazi do različitih deformacija i poremećaja u sazrevanju. Klipovi su slabije razvijeni, gumasti, nedovljno naliveni. U zavisnosti od vremena infekcije, dobijeni klipovi najčešće nisu za dalju upotrebu, jer ih veoma brzo napadaju razni saprofiti i gube svaku upotrebnu vrednost.

Plodored je jedna od  mera u cilju suzbijanja ove bolesti,  jer se izbegavanjem setve pšenice na parcele na kojima je predusev kukuruz onemogućava dalji razvoj cikade, a samim tim i mogućnost pojave crvenila kukuruza u narednoj sezoni.

Comments

There are no comments yet for this post.