Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Fotografije > Jabuka > 17.05.2012 pseudotecije na listu  

Fotografije: 17.05.2012 pseudotecije na listu
Jabuka

Name

17.05.2012 pseudotecije na listu 

Preview

Pseudotecije Venturia inaequalis na licu prezimljujućeg lista 

Title

17.05.2012 pseudotecije na listu  

File Type

jpg 

Picture Size

2560 x 1920 

Date Picture Taken

17.5.2012 0:00 

Description

Pseudotecije Venturia inaequalis na licu prezimljujućeg lista

Keywords

Venturia inaequalis, apple scab, pseudotecija, pseudothecia, čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke
Created at 17.5.2012 12:53  by RC Novi Sad 
Last modified at 17.5.2012 12:55  by RC Novi Sad