Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Fotografije > Luk > 11.06.2013 Thrips tabaci na luku  

Fotografije: 11.06.2013 Thrips tabaci na luku
Luk

Name

11.06.2013 Thrips tabaci na luku 

Preview

Larve Thrips tabaci na luku 

Title

11.06.2013 Thrips tabaci na luku 

File Type

jpg 

Picture Size

2272 x 1704 

Date Picture Taken

11.6.2013 0:00 

Description

Larve Thrips tabaci na luku

Keywords

Thrips tabaci, trips, luk, onion
Created at 11.6.2013 21:39  by RC Novi Sad 
Last modified at 11.6.2013 21:40  by RC Novi Sad