Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Fotografije > 2018 > KUKURUZ > 15.08.2018 Stolbur fitoplazma na kukuruzu  

Fotografije: 15.08.2018 Stolbur fitoplazma na kukuruzu
2018/KUKURUZ

Name

15.08.2018 Stolbur fitoplazma na kukuruzu 

Preview

15.08.2018 Stolbur fitoplazma na kukuruzu 

Title

15.08.2018 Stolbur fitoplazma na kukuruzu 

File Type

jpg 

Picture Size

3264 x 1088 

Date Picture Taken

15.8.2018 0:00 

Description

15.08.2018 Stolbur fitoplazma na kukuruzu

Keywords

kukuruz, corn
Created at 15.8.2018 13:48  by RC Novi Sad 
Last modified at 15.8.2018 13:50  by RC Novi Sad