Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Fotografije > Pšenica > 12.03.2013. Septoria tritici i Erysiphae graminis na pšenici  

Fotografije: 12.03.2013. Septoria tritici i Erysiphae graminis na pšenici
Pšenica

Name

12.03.2013. Septoria tritici i Erysiphae graminis na pšenici 

Preview

Septoria tritici i Erysiphae graminis na pšenici 

Title

12.03.2013. Septoria tritici i Erysiphae graminis na pšenici 

File Type

jpg 

Picture Size

2272 x 1704 

Date Picture Taken

12.3.2013 0:00 

Description

Septoria tritici i Erysiphae graminis na pšenici

Keywords

Septoria tritici, Erysiphae graminis, pepelnica, powdery mildew
Created at 12.3.2013 17:18  by RC Novi Sad 
Last modified at 12.3.2013 17:20  by RC Novi Sad