Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Bakteriozna plamenjača jabučastog voća Erwinia amylovora
Bakteriozna plamenjača jabučastog voća Erwinia amylovora

Na području delovanja  RC Niš, jabuke se nalaze u fazi razvoja: plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75).

Vizuelnim pregledom zasada jabuke registrovani su simptomi bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Velika slika

Simptomi se javljaju na mladarima koji se povijaju u vidu pastirskog štapa i dobijaju mrku boju. Zaraženo lišće se suši i ostaje na granama.

Proizvođačima se preporučuje pregled zasada i mehaničko uklanjanje zaraženih biljnih delova uz dezinfekciju alata. Zaražene biljne delove treba iseći tako da se zahvati 30cm zdravog biljnog materijala. Uklanjanje obolelih biljnih delova treba da se vrši  po suvom i toplom vremenu.  Rane na drvenastom delu potrebno je dezinfikovati premazivanjem sa 3% rastvorom bakarnih preparata, a odsečene biljne delove treba izneti iz voćnjaka i spaliti. Nakon odstranjivanja zaraženih biljnih delova preporučuje se tretman preparatima na bazi bakra u nižim koncentracijama.

Comments

There are no comments yet for this post.