Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradima
Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na području delovanja RC Niš zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi od početak cvetanja do puno cvetanje (BBCH 61-65).

Vizuelnim pregledom vinove loze, na naličju listova registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

velika slika

Ova  cikada je vektor  fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača  zlatastog žutila vinove loze. Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu jaja ispod kore dvogodišnjih lastara.  Cikada postaje infektivna ishranom na zaraženim čokotima vinove loze u trajanju od nekoliko sati, a posle inkubacionog perioda (21 dan). Tu sposobnost imaju larve trećeg razvojnog stupnja i zadržavaju je do kraja života.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere suzbijanja s obzirom da su larve trećeg larvenog stupnja infektivne i svojom ishranom prenose zarazu na zdrave čokote vinove loze.

RC Niš nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.