Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Pojava cigaraša (Byctiscus betulae)
Pojava cigaraša (Byctiscus betulae)

Na području delovanja RC Niš, vizuelnim pregledom zasada vinove loze registrovano je prisustvo cigaraša (Byctiscus betulae).

Prisustvo ove štetočine se uočava po tipičnom uvijanju lišća u oblik cigare. Hrani se lišćem praveći oštećenja, uzdužne pruge sa lica lista. Nakon kopulacije ženka preseca peteljku lista koji vene, a  potom nogama uvija list u obliku cigarete. Unutar uvijenog lista polaže jaja. U jednu cigaru ženka položi nekoliko jaja. Ispiljene larve se tu hrane i razvijaju. Uvijeno lišće je najpre zelene, a kasnije smeđe boje.

velika slika

Štete se ogledaju u uništavanju lisne mase tokom ishrane i uvijanja lišća za polaganje jaja. Trenutno se registruje prisustvo imaga i jaja položenih u uvijenim listovima.

Preporuka je mehaničko uklanjanje uvijenih listova (cigara) zajedno sa jajima, koji vise na lastarima vinove loze, čime se smanjuje brojnost ove štetočine za sledeću vegetaciju.

Comments

There are no comments yet for this post.