Skip to main content

Niš

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Niš > Prilozi > Pojava virusa bronzavosti paradajza
Pojava virusa bronzavosti paradajza

Na području delovanja RC Niš u plasteničkoj proizvodnji paprike i paradajza, koji se nalaze u fazi cvetanja do porasta plodova (BBCH 65-72), registrovana je pojava simptoma virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV). Simptomi su registrovani u usevima gde nije vršeno suzbijanje vektora virusa (preporuka od 19.03.2020.).

velika slika

U pregledanim usevima registrovano je prisustvo tripsa koji je značajan sa aspekta vektorske uloge virusa bronzavosti paradajza. U proizvodnji paprike i paradajza ovaj virus može naneti  značajne ekonomske gubitke u proizvodnji.

U ovom momentu, kada su već prisutni simptomi viroza na biljkama, proizvođačima se preporučuje:

- uništavanje biljaka sa simptomima virusa,

- uništavanje korova u i oko plastenika jer su korovi rezervoari virusnih oboljenja i vektora,

- pregled biljaka na prisustvo tripsa (metod otresanja cvetova na belu podlogu),

- suzbijanje tripsa primenom preparata Laser (a.m. spinosad) 0,04%.

Comments

There are no comments yet for this post.