Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac > Prilozi > Pojava odraslih jedinki pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) u vinogradima
Pojava odraslih jedinki pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) u vinogradima

Na području delovaja RC Kruševac na feromonskim klopkama postavljenim u zasadima vinove loze, lokalitet Milutovac, registruju se prvi ulovi odraslih jedinki pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).

 

 

Ova štetočina prezimljava pod korom čokota u stadijumu lutke. Štete pričinjavaju larve koje nakon piljenja upredaju cvasti vinove loze unutra kojih se hrane. Larve prve generacije se hrane i oštećuju cvasti, a larve kasnijih generacija oštećuju bobice.

 

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će izvestiti o vremenu sprovođenja mera zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.