Skip to main content

Šabac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Usevi ili zasadi
There are no items in this list.
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Šabac > Prilozi > Oštećenja od višnjinog surlaša (Rhynchites auratus)
Oštećenja od višnjinog surlaša (Rhynchites auratus)

Vizuelnim pregledom zasada višnje na lokalitetu Majur, uočena su oštećenja od višnjinog surlaša (Rhynchites auratus) na  plodovima. Prisustvo ove štetočine registrovano je samo u pojedinačnim zasadima u kojima je i prethodnih godina bila prisutna ova štetočina.

Višnjin surlaš je insekt koji  pored višnje napada i šljivu i glog. Štete pričinjavaju i odrasle jedinke i larve oštećujući plodove.

Višnjin surlaš ima jednu do dve generacije godišnje. Prezimljava kao odrasla larva ili polno nezrela odrasla jedinka u zemljištu. Na proleće odrasle jedinke izlaze sa mesta prezimljavanja i počinju da se hrane, najpre cvetnim, a zatim i lisnim pupoljcima. Tokom maja dolazi do kopulacije i polaganja jaja koje traje sve do kraja juna. Ženke oštećuju plodove praveći rupice u njima kako bi položile jaja. Kada se ispile, larve se ubušuju u plodove i u košticu čijim se sadržajem hrane. Larve kroz isti otvor izlaze iz koštice i ploda i odlaze u zemljište u kojem prave jamice za prezimljavanje. Jedan deo populacije se ulutkava i preobražava u imaga, a drugi deo prezimljava kao odrasla larva.

U mere suzbijanja ove štetočine spadaju hemijsko tretiranje odraslih jedinki u toku ishrane nakon prezimljavanja, a pre polaganja jaja u plodove. Jedna od mera je i obrada zemljišta freziranjem i oranjem tokom zimskog perioda, kao i tretiranje zemljišta insekticidima oko stabala, kako bi se suzbile prezimljujuće jedinke.

S obzirom na nizak intenzitet napada ove štetočine, hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

Comments

There are no comments yet for this post.