Skip to main content

Šabac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Usevi ili zasadi
There are no items in this list.
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Šabac > Prilozi > Antraknoza plodova lubenica (Colletotrichum lagenarium)
Antraknoza plodova lubenica (Colletotrichum lagenarium)

Vizuelnim pregledima useva lubenica, na pojedinim parcelama, na lokalitetima Slepčević, Duvanište i Dobrić, registrovano je prisustvo simptoma antraknoze lubenice (Colletorichum lagenarium) na pojedinačnim plodovima.

  

antraknoza ploda     antraknoza lista

Antraknoze lubenice je bolest koja se javlja svake godine, pogotovo u godinama sa dosta padavina. Osim na lubenicama i dinjama ova bolest se javlja i na krastavcima, tikvama i na samoniklom bilju.

Simptomi antraknoze se ispoljavaju na svim nadzemnim delovima biljaka, na lišću, vrežama i plodu. Na listovima se prvi simptomi pojavljuju na najstarijem lišću pri osnovi vreža, gde se pojavljuju okrugle do uglaste mrke pege sa hlorotičnim oreolom. U okviru tih pega tkivo puca i ispada. U slučaju jače zaraze, antraknoza zahvata i vreže na kojima se uočavaju ovalne pege dužine od 1 do 5 cm, a kasnije dolazi i do sušenja i vreža i lišća. Na plodovima se javljaju rane u okviru kojih se uočavaju udubljenja dubine do 2cm. Kroz ove rane prodiru i drugi štetni organizmi koji prouzrokuju potpuno truljenje ploda.

Gljiva prezimljava na semenu i u zaraženim biljnim ostacima. Razvoju patogena pogoduje toplo i kišovito vreme. U polju se gljiva prenosi kišnim kapima, insektima, vetrom i radnicima koji rade u polju. Konidije klijaju pri temperaturama od 4 do 36  ֯C, pri vlažnosti vazduha od 60 do 100%.

Najvažnije mere kontrole ove bolesti su: gajenje otpornih sorti lubenica, dezinfekcija semena i plodored u trajanju od 4 do 5 godina. U toku vegetacije hemijske mere zaštite sprovode se preventivno pred padavine nekim od fungicida na bazi aktivne materije mankozeb, kaptan i drugi.

Comments

There are no comments yet for this post.