Skip to main content

Šabac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Usevi ili zasadi
There are no items in this list.
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Šabac > Prilozi > Oštećenja od žičara (Elateridae) na kukuruzu
Oštećenja od žičara (Elateridae) na kukuruzu

Na području delovanja RC Šabac, na dan 8.6.2020, vizuelnim pregledima useva kukuruza registrovana je faza razvijeno 9 i više listova (BBCH 19).

 

Obilaskom terena, na lokalitetima Duvanište, Skrađani i Zminjak, ustanovljana su oštećenja od žičara (Elateridae) na do 5% parcela. Na takvim parcelama registrovano je od 10 do 15% napadnutih biljaka.

 

 

velika slika               velika slika

 

Na napadnutim parcelama je primećeno da usev ima proređen sklop, dolazi do sušenja i nekroze vršnog lista i biljke zaostaju u porastu.

Do povećanja brojnosti žičara dolazi usled redukovane obrade zemljišta u poslednjih nekoliko godina, kao i na parcelama gde su predusevi bili lucerka i strna žita.

 

 

oštećenja                oštećenja

Žičari imaju višegodišnje razviće i pričinjavaju značajne štete na gajenim biljkama, među kojima su najugroženije okopavine. Najveće štete pričinjavaju larve druge i treće godine starosti podgrizanjem korena i pregrizanjem mladih biljaka na vratu korena. Kod žičara postoji vertikalno kretanje u zemlji u zavisnosti od temperature i vlažnosti.

 

Larve žičara vole hladnije i vlažnije zemljište, pa je jedna od mera za smanjenje štete od žičara i obavljanje setve u dovoljno zagrejano zemljište što omogućava brže nicanje i razvijenje biljaka. Ukoliko se setva vrši u hladnije zemljište i ukoliko seme nije zaštićeno insekticidom postiji veći rizik od nastanka šteta. Kada se registruju štete od žičara ništa se ne može učiniti, jer je šteta već nastala kroz proređenje sklopa biljaka, a u uslovima povoljnim za njihov razvoj može doći do velikih šteta koje iziskuju presejavanje useva.

 

Metode borbe protiv larvi žičara zavise od njihove brojnosti, koja se može utvrditi uzimanjem uzoraka zemljišta pre setve. Ukoliko je brojnost 1-2 larve po m2, potrebno je izvršiti zaštitu semena hemijskim sredstvima, nanošenjem insekticida na seme pre setve. Međutim, ukoliko je brojnost veća, treba obaviti polaganje granula insekticida u zemljište  prilikom setve ili uraditi inkorporaciju  sa registrovanim insekticidima.

Comments

There are no comments yet for this post.