Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Crna pegavost stabla soje (diaporthe phaseolorum var caulivora)  

Štetni organizmi: Crna pegavost stabla soje (diaporthe phaseolorum var caulivora)

Naziv (latinski naziv)

Crna pegavost stabla soje (diaporthe phaseolorum var caulivora) 

Opis

 
Attachments
Created at 9.3.2012 14:02  by Anja Mihailovic 
Last modified at 9.3.2012 14:02  by Anja Mihailovic