Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)  

Štetni organizmi: Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus)

Naziv (latinski naziv)

Cikada vektor fitoplazme vinove loze "flavescence doree" (Scaphoideus titanus) 

Opis

 
Attachments
Created at 1.7.2014 9:02  by Saša Pejović 
Last modified at 1.7.2014 9:02  by Saša Pejović