Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Jabukin cvetojed (Anthonomus pomorum)  

Štetni organizmi: Jabukin cvetojed (Anthonomus pomorum)

Naziv (latinski naziv)

Jabukin cvetojed (Anthonomus pomorum) 

Opis

 
Attachments
Created at 17.6.2014 14:28  by Saša Pejović 
Last modified at 17.6.2014 14:28  by Saša Pejović