Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Pepeljasta vaš kruške (Dysaphis pyri)  

Štetni organizmi: Pepeljasta vaš kruške (Dysaphis pyri)

Naziv (latinski naziv)

Pepeljasta vaš kruške (Dysaphis pyri) 

Opis

 
Attachments
Created at 17.6.2014 13:22  by Saša Pejović 
Last modified at 17.6.2014 13:22  by Saša Pejović