Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Rđa kruške (Gymnosporangium sabinae)  

Štetni organizmi: Rđa kruške (Gymnosporangium sabinae)

Naziv (latinski naziv)

Rđa kruške (Gymnosporangium sabinae) 

Opis

 
Attachments
Created at 17.6.2014 8:30  by Saša Pejović 
Last modified at 17.6.2014 8:30  by Saša Pejović