Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Mala jagodina vaš (Aphis forbesii)  

Štetni organizmi: Mala jagodina vaš (Aphis forbesii)

Naziv (latinski naziv)

Mala jagodina vaš (Aphis forbesii) 

Opis

 
Attachments
Created at 5.5.2014 9:30  by Saša Pejović 
Last modified at 5.5.2014 9:30  by Saša Pejović