Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Šljivina lisna buva (Cacopsylla pruni)  

Štetni organizmi: Šljivina lisna buva (Cacopsylla pruni)

Naziv (latinski naziv)

Šljivina lisna buva (Cacopsylla pruni) 

Opis

 
Attachments
Created at 15.4.2014 13:04  by Saša Pejović 
Last modified at 15.4.2014 13:04  by Saša Pejović