Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Kupusna kila (Plasmadiophora brassicae)  

Štetni organizmi: Kupusna kila (Plasmadiophora brassicae)

Naziv (latinski naziv)

Kupusna kila (Plasmadiophora brassicae) 

Opis

 
Attachments
Created at 27.8.2013 7:24  by System Account 
Last modified at 27.8.2013 7:24  by System Account