Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Korenova muva (Delia platura)  

Štetni organizmi: Korenova muva (Delia platura)

Naziv (latinski naziv)

Korenova muva (Delia platura) 

Opis

 
Attachments
Created at 4.6.2013 13:59  by System Account 
Last modified at 4.6.2013 13:59  by System Account