Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava)  

Štetni organizmi: Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava)

Naziv (latinski naziv)

Šljivina osa (hoplocampa minuta/flava) 

Opis

 
Attachments
Created at 12.4.2012 13:08  by System Account 
Last modified at 12.4.2012 13:08  by System Account