Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Virus šarke šljive (plum pox potyvirus)  

Štetni organizmi: Virus šarke šljive (plum pox potyvirus)

Naziv (latinski naziv)

Virus šarke šljive (plum pox potyvirus) 

Opis

 
Attachments
Created at 9.3.2012 14:18  by Anja Mihailovic 
Last modified at 9.3.2012 14:18  by Anja Mihailovic