Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Purpurna pegavost luka (alternaria porri)  

Štetni organizmi: Purpurna pegavost luka (alternaria porri)

Naziv (latinski naziv)

Purpurna pegavost luka (alternaria porri) 

Opis

 
Attachments
Created at 9.3.2012 14:16  by Anja Mihailovic 
Last modified at 9.3.2012 14:16  by Anja Mihailovic