Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)  

Štetni organizmi: Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola)

Naziv (latinski naziv)

Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola) 

Opis

Plamenjača vinove loze (plasmopara viticola) 
Attachments
Created at 9.3.2012 14:15  by Anja Mihailovic 
Last modified at 23.4.2012 12:03  by Anja Mihailovic