Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Pepelnica vinove loze (uncinula necator)  

Štetni organizmi: Pepelnica vinove loze (uncinula necator)

Naziv (latinski naziv)

Pepelnica vinove loze (uncinula necator) 

Opis

Pepelnica vinove loze (uncinula necator) 
Attachments
Created at 9.3.2012 14:13  by Anja Mihailovic 
Last modified at 23.4.2012 12:12  by Anja Mihailovic