Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Pepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei)  

Štetni organizmi: Pepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei)

Naziv (latinski naziv)

Pepelnica na mrkvi (erysiphae heraclei) 

Opis

 
Attachments
Created at 9.3.2012 14:12  by Anja Mihailovic 
Last modified at 9.3.2012 14:12  by Anja Mihailovic