Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Pegavost lista mrkve (cercospora carotae)  

Štetni organizmi: Pegavost lista mrkve (cercospora carotae)

Naziv (latinski naziv)

Pegavost lista mrkve (cercospora carotae) 

Opis

 
Attachments
Created at 9.3.2012 14:11  by Anja Mihailovic 
Last modified at 9.3.2012 14:11  by Anja Mihailovic