Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)  

Štetni organizmi: Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena)

Naziv (latinski naziv)

Mrka trulež ploda jabuke (monilinia fructigena) 

Opis

 
Attachments
Created at 9.3.2012 14:09  by Anja Mihailovic 
Last modified at 21.5.2014 14:07  by Saša Pejović