Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Prilozi > Crvenilo na kukuruzu
Crvenilo na kukuruzu

Vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza registrovano je prisustvo biljaka sa simptomima Crvenila kukuruza (prouzrokovač stolbur fitoplazma čiji je vektor cikada Reptalus panzeri).

Prvi simptomi javljaju se krajem jula i karakteristično je da prvo pocrveni glavni nerv lista iznad klipa. Nakon toga crvena boja se širi i na ostatak lista, na rukavac lista, zahvata stablo, komušinu i na kraju celu biljku koja se ubrzo zatim i suši. Klip kod obolelih biljaka je deformisan, zrna su sutnija i  štura.

Najznačajnija mera kontrole crvenila kukuruza jeste plodored odnosno izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz – pšenica, jer se na taj način onemogućava potpuni razvoj  vektora - cikade Reptalus panzeri.

   

početni simptomi       zaražena biljka

  

zaraženi klipovi                 zaražen klip

Comments

There are no comments yet for this post.