Skip to main content

Region Vršac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vršac > Prilozi > Žilogriz (Capnodis tenebrionis)
Žilogriz (Capnodis tenebrionis)
 Na lokalitetu Bela Crkva u zasadu višanja,sorta Oblačinska uočeno je sušenje dela a takođe i celih stabala.Početkom aprila meseca u prizemnom delu osušenih stabala i na samom korenu registrovane su  larve iz familije Buprestidae. Pregledom ovog zasada 22.05. konstatovano je da je došlo do pojave imaga žilogriza - Capnodis tenebrionis.
 
Poluosušeno stablo
 
 Imago u krošnji drveta
 
 
Prezimljava larva ili imago.Pojava imaga je u maju mesecu.Štetočini odgovaraju manjak padavina i povišene temperature.Odrasle jedinke se registruju u vrhu krošnje na osunčanim mestima u toku najtoplijeg dela dana.Ishranjuje se biljnim delovima bogatim celulozom (kora mladih grana,lisne drške i listovi). U periodu kraj maja-juli ženka odlaže jaja na donji deo stabla ili u zemlju oko stabla.Period embrionalnog razvića traje 10-20 dana.Larve se posle piljenja kreću ka korenu u koji se ubušuju. Razvijaju se 1-2 godine i hrane se prvo tanjim a potom debljim korenovima.Larve završnih stadijuma razvića se hrane na korenovom vratu i prizemnom delu stabla.Prvo dolazi do pojave sitnijih listića i plodova a potom do sušenja grančica na vrhu stabla.Siguran simptom prisustva ove štetočine je sušenje delova a potom i celih stabala u vremenskom periodu od nekoliko godina.Osušena stabla se lako vade iz zemlje jer su bez korenovog sistema.
 
Ovo je štetočina koštičavih voćnih vrsta:pre svega višnje i trešnje a potom šljiva,breskva,kajsija,badem.
 
Suzbijanje žilogriza se sprovodi  primenom mehaničkih,agrotehničkih i hemijskih mera borbe a najvažnije su preventivne mere:
  • pri podizanju novih zasada koristiti nezaražen sadni materijal
  • na iskrčenim površinama 3-5 godina ne podizati voćnjak
  • navodnjavanje i češća obrada zemljišta u periodu piljenja larvi (maj-juli) doprinose njihovoj visokoj smrtnosti
  • zaštita zemljišta i prizemnog dela stabla PVC folijom u cilju sprečavanja ženki da odlože jaja
  • zaražena stabla ukloniti iz voćnjaka i spaliti a rupu nakon vađenja istretirati zemljišnim insekticidima
  • sakupljanje odraslih jedinki
  • suzbijanje imaga insekticidima u toku dopunske ishrane,a pre odlaganja jaja
  • pri podizanju novih zasada,tretirati zemljišnim insekticidima iskopane jame.Takođe prvih godina razvoja voćaka tretirati zemljište do 1m oko stabala insekticidima uz njihovu inkorporaciju u površinski sloj u periodu piljenja larvi
 

Comments

There are no comments yet for this post.