Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice  se nalaze u fazama bokorenja, do faze početak rasta stabljike (BBCH 27-230).

Vizuelnim pregledima useva pšenice su registrovani simptomi bolesti, pepelnice žita (Erysiphae graminis), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)  i rđe pšenice (Puccinia spp.) u različitom intenzitetu napada, u zavisnosti od primenjenih agrotehničkih mera, lokaliteta i sortimenta.

Trenutni vremenski uslovi pogoduju širenje bolesti u usevima pšenice.

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice, Septoria triticii

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita, Erysiphe graminis

Procenat biljaka sa simptomima rđe, Puccinia spp.

Vrbas

25-30/pšenica

20

15

5

Srbobran

24-30

25

15

15

Kula

26-30/pšenica

60

14

14

 

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja redovni monitoring zdravstvenog stanja useva strnih žita.

siva pegavost

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice i ječma se nalaze u fazama bokorenja,  ječam je u fazi formirano 6-7 sekundarnih stabala (BBCH 26-27), dok je pšenica u fazi formirano 4-5 sekundarnih stabala (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma,  registrovani su simptomi bolesti, mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), pepelnice žita (Erysiphae graminis), sočivaste pegavosti lista ječma, (Rhynchosporium secalis), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)  i rđe (Puccinia spp.), u različitom intenzitetu napada, u zavisnosti od primenjenih agrotehničkih mera, lokaliteta i sortimenta. Simptomi bolesti su lokalizovani uglavnom na donjim listovima.

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice, Septoria triticii

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita, Erysiphe graminis

Procenat biljaka sa simptomima rđe, Puccinia spp.

Procenat biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti ječma, Rhynchosprium secalis

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres

Srbobran

26-27/ječam

/

32

0

19

75

Vrbas

25/pšenica

14

10

0

/

 /

Kula

23-24/pšenica

50

0

16,7

/

/

 

Trenutni vremenski uslovi usporavaju širenje bolesti u u sevima strnih žita, ali se sa porastom temperatura, očekuje njihovo dalje širenje.

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja redovni monitoring zdravstvenog stanja useva strnih žita.

usev pšenice

simptomi rđe na pšenici

simptomi sive pegavosti lista pšenice

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice i ječma se nalaze u fazama bokorenja (ječam - formirano 6-7 sekundarnih stabala, BBCH 26-27,  pšenica - formirano 4-5 sekundarnih stabala, BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma,  registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), pepelnice žita (Erysiphae graminis) i sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), kao i pojava prvih biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.).

Trenutno zdravstveno stanje strnih žita je rezultat povoljnih vremenskih uslova za širenje infekcija. Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja redovni monitoring zdravstvenog stanja useva strnih žita.

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice, Septoria triticii

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita, Erysiphe graminis

Procenat biljaka sa simptomima rđe, Puccinia spp.

Procenat biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti ječma, Rhynchosprium secalis

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres

Srbobran

26-27/ječam

/

47

/

23

81

Vrbas

23-24/pšenica

16

9

0

/

 

Kula

23-24/pšenica

11

0

13

/

/

 

U periodu od 12.02. do 16.02. na automatskim meteorološkim stanicama koje su postavljene u usevima strnih žita (Srbobran, Zmajevo) izmerene su temperature od -7° do -10°C, koje su dovele do izmrzavanja lisne mase. Vizuelnim pregledom biljaka pšenice i ječma nije uočeno propadanje čvora bokorenja,  tako da je preporuka da se izvrši prihrana useva, kako bi se biljke stimulisale da prevaziđu stres izazvan uticajem niskih temperatura i kako bi se vegetativna biljna masa regenerisala.

siva pegavost lista pšenice

simptomi rđe na pšenici

Zdravstveno stanje strnih žita na terenu RC Vrbas

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u fazama bokorenja, formirano 5-6 sekundarnih stabala (BBCH 25-26); dok se usevi pšenice nalaze u fazama od početka bokorenja do formirano 3 sekundarna stabla (BBCH 21-23).

Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma je registrovano povećanje broja biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres, pepelnice žita, Erysiphae graminis i sive pegavosti lista pšenice, Septoria tritici.

Trenutno zdravstveno stanje strnih žita je rezultat povoljnih vremenskih uslova za širenje infekcija (visoke temperature, relativne vlažnosti i dovoljne količine padavina) u proteklom periodu. Sa najavom još toplijeg vremena, uz prisustvo padavina,  može se očekivati dalje širenje infekcije. Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Vrbas nastavlja redovni monitoring zdravstvenog stanja useva strnih žita.

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice, Septoria triticii

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita, Erysiphe graminis

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres

Procenat biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti ječma, Rhynchosprium secale

Srbobran

26-27/ječam

/

43

75

12

Vrbas

21-23/pšenica

15

6

/

/

Kula

21-23/pšenica

9

2

/

/

 
 

 

 usev pšenice, Kula

simptomi sive pegavosti lista pšenice

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Vrbas usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od početka bokorenja do faze 3 stablo vidljivo (BBCH 21-23).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma:

·         sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 5% do 9% biljaka i

·         pepelnice žita (Erisyphae gramminis) na 3% do 5% biljaka.

 

 

 Septoria tritici

Usevi ozimog ječma se nalaze u fazi od 4 do 5 stablo vidljivo (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma:

·         mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 70% biljaka,

·         pepelnice žita (Erysiphae gramminis) na 20% do 30% biljaka i

·         sočivaste pegavosti lista ječma(Rhinchosporium secalis) na 1% do 3% biljaka.

   

Erysiphe graminis

Pyrenophora teres

Visok procenat biljaka sa prisutnim simptomima mrežaste pegavosti lista ječma rezultat je povoljnih uslova za razvoj ovog patogena koji su vladali u predhodnom periodu, pa je preporuka redovno obilaziti parcele i pratiti zdravstveno stanje.

Tokom vizuelnih pregleda, u usevima ozime pšenice i ječma, nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae), kao ni cikada (Cicadelidae).

Za sada se na preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozime pšenice se nalaze u fenofazi početka bokorenja (BBCH 21), dok se usevi ozimih ječmova nalaze u fazi do 4 razvijena stabla (BBCH 24).

Vizuelnim pregledom useva pšenice nisu registrovani simptomi bolesti, dok se u usevima ječma i dalje registruju samo početni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i to uglavnom na donjim listovima na do 60% biljaka.

U usevima pšenice i ječma, nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) kao ni cikada, (Cicadelidae).

RC Vrbas nastavlja redovni monitoring zdravstvenog stanja strnih žita. 

 
 
Zdravstveno stanje useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozime pšenice se u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike, nalaze u fenofazama do 5 razvijenih listova (BBCH 15), dok se usevi ozimih ječmova iz ranijih rokova setve nalaze u fazi do 3 razvijena stabla (BBCH 23).

Vizuelnim pregledom useva pšenice nisu registrovani simptomi bolesti, dok se u usevima ječma registruju početni simptomi mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres, na do 65% biljaka i simptomi rđe ječma, Puccinia hordei, na do 5% pregledanih biljaka.

RC Vrbas nastavlja redovni monitoring zdravstvenog stanja strnih žita. 

 

simptomi mrežaste pegavosti na ječmu

simptom rđe na ječmu

usev ječma

Zdravstveno stanje pšenice

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice se u zavisnosti od rokova setve i primenjene agrotehnike, nalaze u fenofazama od 5 do 9 i više vidljivih stabala (BBCH 25-29).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, kod osetljivih sorti, registruje se povećanje broja biljaka sa simptomima

sive pegavosti lista pšenice, Septoria triticii,

lisne rđe, Puccinia triticina, kao i

pepelnice žita, Erysiphae graminis. 

Kod useva sa otpornijim sortimentom, broj biljaka sa simptomima bolesti je manji u odnosu na prošli pregled zbog odumiranja donjih listova. 

Povoljni vremenski uslovi koji trenutno vladaju, pogodovaće intenzivnijem porastu pšenice i brzom prelasku u fazu vlatanja, tako da se poljoprivrednim proizvođačima preporučuju redovni pregledi useva pšenice na prisustvo bolesti. Hemijske mere zaštite se još ne preporučuju, a RC Vrbas će na vreme dati obaveštenje o momentu primene fungicida.

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima rđe

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita 

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice

Vrbas

25/pšenica

45

55

85

Kula

25/pšenica

6

40

0

 
 
 
 
 
 
Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ozimih strnina posejani u optimalnim rokovima setve se nalaze u fazama bokorenja, ječam - formirano 8-9 stabala bokorenja (BBCH 23-26); pšenica - formirano 4-5 stabala bokorenja (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma, registrovano je povećanje broja biljaka sa simptomima rđe pšenice, Puccinia  spp., rđe ječma, Puccinia hordei, mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres, pepelnice žita, Erysiphae graminis, dok simptomi sive pegavosti lista pšenice, Septoria tritici, nisu uočeni.

Trenutno zdravstveno stanje strnih žita je rezultat povoljnih vremenskih uslova u proteklom period, pre svega temperatura iznad prosečnih vrednosti.

Hemijske mere zaštite se u još uvek ne preporučuju.

 

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita (Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Srbobran

28/ječam

15

85

32

Vrbas

24-25/pšenica

17

5

/

Kula

24-25/pšenica

6

6

/

 
 
 
 
 
 
Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Vrbas, usevi ječma se nalaze u različitim fazama bokorenja, formirano 3-6 stabala (BBCH 23-26) dok se usevi pšenice nalaze u fazama od 3 formirana lista do početka bokorenja (BBCH 13-21).

Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma, registrovani su simptomi rđe (Puccinia  spp.),  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

U odnosu na prethodni pregled, registruje se povećanje broja biljaka sa   simptomima bolesti, kao rezultat povoljnih vremenskih uslova u proteklom periodu (visokih temperatura i visokoh vrednosti relativne vlažnosti vazduha). S obzirom na   pad temperature koji je nastupio, očekuje se prestanak širenja infekcije, ali poljoprivredni proizvođači treba da obrate pažnju da biljke ulaze sa velikim infektivnim potencijalom u nastupajuću vegetaciju. Hemijske mere se u ovom periodu ne preporučuju. 

 

Lokalitet

 

 

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita (Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Srbobran

26/ječam

13

80

30

Vrbas

21/pšenica

15

0

/

Kula

23/pšenica

8

2

/

 
1 - 10 Next