Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Usevi ili zasadi
Šturost klasova pšenice (Fusarium graminearum)

Na području delovanja RC Vrbas, usevi pšenice se nalaze u fazama zrno mlečno, srednja mlečna zrelost do kasna mlečna zrelost ( BBCH 75-77 ).

Vizuelnim pregledima useva merkantilne i semenske pšenice, na svim lokalitetima, registrovani su simptomi šturosti klasova pšenice (Fusarium graminearum), kako na netretiranim, tako i na tretiranim usevima pšenice. Procenat napadnutih klasova se kreće od 25 do 40%, a procenat zaražene površine klasa se kreće od 2,77 do 6,11%

Ovako visoki procenti napada su posledica povoljnih uslova za ostvarenje infekcija pomenutim patogenom u vreme cvetanja pšenica. Simptomi se uočavaju na zaraženim klasovima, koji dobijaju belu boju i na kojima se formira crvenkasta prevlaka od micelije gljive. Zaražena zrna su štura, nenalivena, što dovodi do gubitka prinosa. Na intenzitet pojave ovog oboljenja, osim vremenskih prilika, utiče niz faktora, kao što su osetljivost sortimenta, plodored, izbalansirano đubrenje itd. Pored gubitka prinosa, ova gljiva ima sposobnost sinteze mikotoksina koji su štetni po zdravlje  ljudi i životinja.

 

simptomi šturosti klasova pšenice

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Vizuelnim pregledom useva pšenice,  lokalitet Kula, registruje se povećanje broja biljaka sa simptomima pepelnice žita (Erysiphae graminis) , sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i rđe (Puccinia spp.).

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli: 

Lokalitet

Sorta

Faza razvoja

Patogen

% zaraženih biljaka

6.11.2018.

13.2.2019.

1.3.2019.

14.3.2019.

   Kula

   Nogal

25 BBCH

Siva pegavost lista pšenice

(Septoria tritici)

0

10

10

25

Pepelnica žita

(Erysiphe graminis)

5

5

5

15

Rđa

(Puccinia spp.)

0

0

5

30

 

RC Vrbas nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

 

 

simptomi rđe pšenice

 
Zdravstveno stanje strnih žita

Na području RC Vrbas usevi strnih žita se nalaze, u zavisnosti od rokova setve, u fenofazi  od 4 lista razvijena do bokorenja-5 vidljivih sekundarnih stabala (14-25 BBCH).

Vizuelnim pregledima useva ječma i pšenice na nekoliko lokaliteta, registruje se širenje simptoma bolesti lista (Pyrenophora teres i Erysiphae graminis). Na lokalitetu u Kuli, u usevu pšenice, registruju se simptomi rđe pšenice (Puccinia spp.).

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

Lokalitet/

Sorta

Usev/Faza

Patogen

% zaraženih biljaka

 

6.11.2018.

13.02.2019.

1.03.2019.

Lipar/

Bosut

Ječam/

25 BBCH

Mrežasta pegavost lista ječma

(Pyrenophora teres)

0

30

55

Pepelnica žita

(Erysiphe graminis)

0

70

60

Rđa (Puccinia spp.)

0

0

0

Sočivasta pegavost (Rhynchosporium secalis)

0

0

0

Srbobran/

Nonius

Ječam/

25 BBCH

Mrežasta pegavost lista ječma

(Pyrenophora teres)

25

50

          90

Pepelnica žita

(Erysiphe graminis)

15

55

90

Rđa (Puccinia spp.)

0

0

0

Sočivasta pegavost (Rhynchosporium secalis)

0

0

0

 

Kula/Nogal

 

 

Pšenica/

14-24 BBCH

 

Siva pegavost lista

(Septoria tritici)

0

10

10

Pepelnica žita

(Erysiphe graminis)

5

5

5

Rđa

(Puccinia spp.)

0

0

5

 
Slika1-Simptomi pepelnice i mrežaste pegavosti na listu ječma
 
Slika2-Simptom rđe na listu pšenice
Zdravstveno stanje strnih žita

Na području RC Vrbas usevi strnih žita se nalaze, u zavisnosti od rokova setve, u fenofazama od 13 do 25 po BBCH skali (od 3 lista razvijena do bokorenja-5 vidljivih sekundarnih stabala). Neujednačene fenofaze na istim parcelama su posledica neujednačenog nicanja u jesenjem periodu.

Vizuelnim pregledima useva ječma i pšenice sa nekoliko lokaliteta, registruje se širenje simptoma nekih patogena (prikazano u tabeli) u odnosu na prethodni pregled.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju. RC Vrbas nastavlja sa monitoringom useva strnih žita.

% zaraženih biljaka

Lokalitet/

Sorta

Usev/Faza

Patogen

6.11.2018.

13.02.2019.

Lipar/

Bosut

Ječam/24 BBCH

mrežasta pegavost lista ječma

0

30

pepelnica žita

0

70

rđa

0

0

sočivasta pegavost ječma

0

0

Srbobran/

Nonius

Ječam/24 BBCH

mrežasta pegavost lista ječma

25

50

pepelnica žita

15

55

rđa

0

0

sočivasta pegavost ječma

0

0

 

Kula/Nogal

Pšenica/13-23 BBCH

siva pegavost lista

0

10

pepelnica žita

5

5

 

 

rđa

0

0

 

 

 

 

 

usev ječma

simptomi mrežaste pegavosti jlista ečma

Rđa pšenice

Na području RC Vrbas, vizuelnim pregledom useva pšenice registrovani su simptomi žute lisne rđe (Puccinia striiformis f.sp. tritici) na parcelama koje nisu tretirane i na osetljivom sortimentu. Procenat inficiranih biljaka se kreće 50-70%, u zavisnosti od sorte i lokaliteta.

simptomi žute lisne rđe

Zdravstveno stanje pšenice
Na području RC Vrbas pšenice iz ranijeg roka setve se nalaze u fenofazi po BBCH skali 30-31(početak rasta stabljike-pojava prvog kolenca). Pšenice iz kasnijeg roka setve se nalaze u fenofazi po BBCH skali 25-26 (5-6 sekundarnih stabala).
Vizuelnim pregledima useva pšenice registruje se prisustvo simptoma pepelnice, Erysiphae graminis i sive pegavosti, Septoria tritici. Iako su simptomi bolesti prisutni, još uvek se ne preporučuje fungicidni tretman, jer nisu postignuti epidemijski pragovi.
 
simptomi sive pegavosti na donjem lišću pšenice
 

Lokalitet

SORTA

BBCH

Septoria tritici

Erysiphe graminis

 Puccinia spp.

Vrbas

Simonida

25

50%

45%

0%

Srbobran

Ilina

24

50%

50%

0%

Zdravstveno stanje strnih žita

Na području RC Vrbas, vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, registrovani su simptomi ramulariozne pegavosti, Ramularia collo-sygni, mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres, simptomi pepelnice žita, Erysiphae graminis,  i simptomi  sočivaste pegavosti ječma, Rhynchosporium secalis. Procenat biljaka sa simptomima navedenih patogena prikazan je u tabeli:

 

Lokalitet

SORTA

BBCH

Pyrenophora teres

Erysiphe graminis

Puccinia

hordei

Ramularia

collo-cygni

 

Rhynchosporium

secalis

Vrbas

Etincel

25

45%

45%

0%

10%

20%

Srbobran

NS 565

26

67%

50%

0%

0%

0%

Srbobran

Nonius

26

60%

70%

0%

0%

0%

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, registrovani su simptomi  pepelnice, Erysiphae graminis ,  simptomi  sive pegavosti lista pšenice, Septoria tritici . Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

SORTA

BBCH

Septoria tritici

Erysiphe graminis

 Puccinia spp.

Vrbas

Simonida

24

40%

30%

0%

Srbobran

Ilina

23

45%

20%

0%

RC Vrbas nastavlja sa pregledom strnih žita. Hemijske mere se ne preporučuju.

usev ječma

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
 

Na području RC Vrbas, vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres, simptomi pepelnice žita, Erysiphae graminis,  i simptomi  sočivaste pegavosti ječma, Rhynchosporium secalis. Procenat biljaka sa simptomima navedenih patogena prikazan je u tabeli:

 

Lokalitet

SORTA

BBCH

Pyrenophora teres

Erysiphe graminis

Puccinia

hordei

Ramularia

collo-cygni

 

Rhynchosporium

secalis

Vrbas

Etincel

24

54%

8%

0

0

4%

Srbobran

NS 565

26

61%

83%

0

0

0

Srbobran

Nonius

26

90%

90%

0

0

0

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, registrovani su simptomi  pepelnice, Erysiphae graminis ,  simptomi  sive pegavosti lista pšenice, Septoria tritici i simptomi rđe pšenice, Puccinia spp. Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

 

Lokalitet

SORTA

BBCH

Septoria tritici

Erysiphe graminis

 Puccinia spp.

Vrbas

Simonida

23

36%

18%

4,5%

Srbobran

Ilina

23

44%

12,5%

0

 

U odnosu na prethodni pregled, registruje se povećan broj biljaka sa simptomima pegavosti, što je posledica povoljnih uslova za širenje patogena. Nastavljaju se vizuelni pregledi strnih žita. Hemijske mere se još ne preporučuju.

usev ječma
 
simptomi pepelnice na ječmu
 
simptomi mrežaste pegavosti lista ječma
 
simptomi sočivaste pegavosti lista ječma
 
simptomi rđe na listu pšenice
 
Zdravstveno stanje ječma i pšenice

Na području RC Vrbas, vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres, simptomi pepelnice žita, Erysiphae graminis, kao i simptomi  rđe ječma, Puccinia hordei. Procenat biljaka sa simptomima navedenih patogena prikazan je u tabeli:

Lokalitet

SORTA

BBCH

Pyrenophora teres

Erysiphe graminis

Puccinia

hordei

Ramularia

collo-cygni

 

Vrbas

Etincel

24

50%

15%

5%

0

Srbobran

NS 565

24

55%

40%

0

0

Srbobran

Nonius

24

15%

0

0

0

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, registrovani su simptomi  pepelnice, Erysiphae graminis i  simptomi  sive pegavosti lista pšenice, Septoria tritici. Rezultati pregleda prikazani su u tabeli:

Lokalitet

SORTA

BBCH

Septoria tritici

Erysiphe graminis

Vrbas

Simonida

15

5%

10%

Srbobran

Ilina

23

30%

0%

 
usev ječma
 
 
uredosorus Puccinia hordei
 
uredospore
 
Ne preporučuju se mere zaštite ozimih useva u ovom periodu. RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima ovih useva.
Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području RC Vrbas, vizuelnim pregledom useva ozimog ječma, registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma, Pyrenophora teres, na 20-45% pregledanih biljaka, simptomi pepelnice žita, Erysiphae graminis, na 5-17,5% pregledanih biljaka, kao i simptomi  ramulariozne pegavosti, Ramullaria colo-sygni, na 5% pregledanih biljaka (samo na sorti NS 565).

Vizuelnim pregledom ozime pšenice, registrovani su simptomi  pepelnice, Erysiphae graminis, na 3,33-20% pregledanih biljaka, dok su simptomi  sive pegavosti lista pšenice, Septoria tritici, registrovani na 5% pregledanih biljaka (sorta Simonida).

Na usevima uljane repice, na dva lokaliteta, u Liparu(hibrid Expower) i u Vrbasu (sorta Hydromel), nisu registrovani simptomi suve truleži, Phoma lingam.

Ne preporučuju se mere zaštite ozimih useva u ovom periodu. RC Vrbas nastavlja sa vizuelnim pregledima ovih useva.

Lokalitet

JEČAM/SORTA

BBCH

Pyrenophora teres

Erysiphe graminis

Ramularia collo-cygni

Vrbas

Etincel

23

45%

5%

0

Srbobran

NS 565

23

32,5%

17,5%

5%

Srbobran

Nonius

24

20%

0

0

 

Lokalitet

PŠENICA/SORTA

BBCH

Septoria tritici

Erysiphe graminis

Vrbas

Simonida

14

5%

20%

Srbobran

Ilina

23

0

3,33%

ozimi ječam, Srbobran

Pyrenophora teres

Erysiphae graminis

1 - 10 Next