Skip to main content

Požarevac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Požarevac > Prilozi > Zdravstveno stanje ječma i pšenice
Zdravstveno stanje ječma i pšenice

Vizuelnim pregledom  useva ječma konstatovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i ramulariozne pegavosti ječma (Ramularia collo cygni).

U tabeli su prikazani rezultati vizuelnih pregleda u usevima ječma:

Lokalitet

Sorta

% biljaka         sa simptomima ramulariozne pegavosti  ječma

% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma

Toponica

Paso

3

19

Orljevo

Nonijus

1

3

 

 

Slika1-Simptom mrežaste pegavosti lista ječma

U usevima pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), a rezultati pregleda prikazani su u tabeli: 

Lokalitet

Sorta

% biljaka         sa simptomima sive pegavosti lista pšenice

Rašanac

Basmati

10

Petka

Zephir

5

Bare

Graindor

5

 

RC Požarevac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ječma i pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.