Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Monitoring tripsa u usevu ozimog luka
Monitoring tripsa u usevu ozimog luka

Na području delovanja RC Novi Sad, lokalitet Despotovo, usevi ozimog luka se nalaze u fazi treći list jasno vidljiv (BBCH 13).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo larvi tripsa (Thrips sp.) u indeksu napada 0,55. Prisustvo odraslih jedinki nije registrovano.

Direktne štete od tripsa nastaju od ishrane odraslih jedinki i larvi, a indirektne štete se ogledaju u sposobnosti ovih organizama da prenose važne i po povrtarsku proizvodnju veoma destruktivne biljne viruse.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem ovih štetočina.

Comments

There are no comments yet for this post.