Skip to main content

Region Novi Sad

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Novi Sad > Prilozi > Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke - Venturia inaequalis
Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke - Venturia inaequalis

U proteklom periodu, na lokalitetu Kać, stvoreni su uslovi za ostvarenje infekcija od čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke, što se može videti na grafikonu (crveno su obojeni periodi u kojima je došlo do ostvarenja uslova).

 

 

Pregledom materijala sa hvatača spora (Burkard) konstatovano je prisustvo askospora u voćnjaku.

Pregledom pseudotecija utvrđena je dozrelost od 96,9%, a ispražnjenost je 76,7% .

Pred nama je period u kom treba da se oslobodi još oko 25% infekcionog materijala (askospora), a najavljuje se i nestabilno vreme sa padavinama koje će pružiti uslove za ostvarenje infekcija.

Čim vremenski uslovi dozvole, neophodno je preduzeti mere zaštite od ovog patogena:

CHORUS 75-WG (ciprodinil) 200g/ha + SCORE 250-EC (difenokonazol) 0,03%

SCORE 250-EC (difenokonazol) 0,03% + DITHANE DG NEOTEC (mankozeb) 2-2,5 kg/ha

PUNCH 40-EC (flusilazol) 0,005% + DELAN 70-WG (ditianon) 0,05%

Detaljnije o preparatima, kombinacijama, dozama i dužini kurativnog delovanja pogledati u Preporukama iz Pokrajinskog centra od 23.05.2012.

 

 

Comments

There are no comments yet for this post.