Skip to main content

Leskovac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Leskovac > Prilozi > Pojava cikade Metcalfa pruinosa
Pojava cikade Metcalfa pruinosa

Na području delovanja RC Leskovac , punkt Hisar,  u zasadu vinove loze registrovana je pojava cikade Metcalfa pruinosa. Na grozdovima i listovima prisutne su larve.

Metcalfa pruinosa je izraziti polifag. Napada veliki broj vrsta šumskog i ukrasnog drveća, voće, vinovu lozu,  i neke zeljaste biljke. Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu jaja koje ženka polaže u pupoljke ili u pukotine na kori biljki hraniteljki. Larve obilno luče belu voštanu prevlaku preko tela, koja liči na vatu  i na osnovu koje se može lako uočiti njeno prisustvo.

Štete nanose larve i odrasle jedinke. Direktne štete se ogledaju u smanjenom prirastu i slabijoj fiziološkoj kondiciji napadnutih biljaka usled ishrane sisanjem biljnih sokova, a indirektne štete nastaju zbog prisustva gljiva čađavica usled lučenja medne rose, što umanjuje tržišnu vrednost napadnutih plodova.

Preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova.

larva Metcalfa pruinosa

larva Metcalfa priunosa

Comments

There are no comments yet for this post.