Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice
Zdravstveno stanje ozime pšenice
Na području delovanja RC Kikinda vremenski uslovi u prethodnom periodu nisu pogodovali nicanju pšenice, pa se vrlo mali procenat posejanih površina nalazi u fazi nicanja.
Pregledom useva pšenice (sorta Solehio) na lokalitetu Kikinda, koji se nalazi u sistemu za navodnjavanje konstatovano je ujednačeno nicanje (BBCH 12-13), ali i prisustvo biljnih štetočina. Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae), koje predstavljaju značajne vektore virusa.
 
Picture
 
Picture
 
 
Picture
 
Picture
 
Pošto je prisustvo štetnih organizama registrovano na vrlo malom procentu pregledanih biljaka (do 2%) hemijski tretman se zasad ne preporučuje. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled useva pšenice radi utvrđivanja prisustva pomenutih štetnih organizama. Hemijsko suzbijanje lisnih vaši ne treba sprovoditi sve do postizanja praga štetnosti koji iznosi 10% napadnutih biljaka pšenice.
RC Kikinda će nastaviti sa praćenjem ozimih useva strnih žita.

Comments

There are no comments yet for this post.