Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih strnina
Zdravstveno stanje ozimih strnina

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi ozimog ječma nalaze se u fazi 5-7 stabaoca vidljivo (BBCH 25-27). Vizuelnim pregledom utvrđeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma  (prouzrokovač Pyrenophora teres)  na 19-37% biljaka i simptoma pepelnice (prouzrokovač Erisyphe graminisna 1-15% pregledanih biljaka.

 

Simptom mrežaste pegavosti ječma

 

 

Usevi ozime pšenice nalaze se u fazi 3 lista razvijeno do početnih faza bokorenja ( BBCH 13-23) Vizuelnim pregledima utvrđeno je prisustvo prouzrokovača rđe ( Puccinia spp. ) na 5% biljaka (kao pojedinačne pustule), kao i simptomi pepelnice  (prouzrokovač Erisyphe graminis na 19% pregledanih biljaka kod osetljivog sortimenta, sorta Katarina, faza razvoja:3 stablo vidljivo .

 Na ostalim pregledanim usevima ozime pšenice nismo uočili simptome prouzrokovača biljnih bolesti na lisnoj masi.  

 

   

 

Simptom pepelnice                 Simptom rđa spp.

 

Preporuka za proizvođače: za sada ne preduzimati mere suzbijanja.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Comments

There are no comments yet for this post.