Skip to main content

Region Bačka Topola

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Bačka Topola > Prilozi > Monitoring kukuruznog plamenca-polaganje jaja II generacije
Monitoring kukuruznog plamenca-polaganje jaja II generacije
Na lokalitetu Bačka Topola/Zobnatica, vizuelnim pregledima od 19.07.do 22.07.2016. praćeno je polaganje  jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), na semenskom kukuruzu (hibridi: Ronaldinio, FAO 250 ,BBCH:71 početak razvoja semena i Krabas, FAO 300, BBCH: 65 svila potpuno razvijena):
 

Hibrid/Fao grupa/BBCH skala/Datum pregleda

%biljaka sa položenim jajnim leglima

Index napada

 

%ukupnog br.biljaka sa položenim jajnim leglima

Ronaldinio/250

BBCH 69/ 19.07.2016.

0,66

0,16

0,66

BBCH 69/ 20.07.2016

0,66

0,16

1,32

BBCH 71/ 21.07.2016

1%

0,25

2,32

BBCH 71/ 22.07.2016

5,66%

1,41

7,98

Dostignut prag štetnosti

Krabas/300

BBCH 65/ 19.07.2016.

0

0

0

BBCH 65/ 20.07.2016

0,33

0,08

0,33

BBCH 65/ 21.07.2016

0,33

0,08

0,66

BBCH 65/ 22.07.2016

1%

0,25

1,66

Nije dostignut prag štetnosti

 
Preporuka za proizvođače: intenzivan obilazak useva semenskog, merkantilnog i kukuruza šećerca radi utvrđivanja prisustva jajnih legala kukuruznog plamenca. Po postizanju pragova štetnosti (kada se registruju jajna legla na  5% biljaka kod  semenskog i kukuruza šećerca i na 10% biljaka merkantilnog kukuruza) primeniti hemijske mere zaštite ( neki od navedenih insekticida):
  • Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha
  • Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) 0,2-0,25 l/ha

Ostrinia nubilalis, j.leglo sa naličja lista

Ostrinia nubilalis, j.leglo na licu lista

Comments

There are no comments yet for this post.