Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Jesenja zaštita jabučastog voća  

Preporuke: Jesenja zaštita jabučastog voća

Open

Naslov preporuke

Jesenja zaštita jabučastog voća 

Tekst

Na području delovanja RC Kosovska Mitrovica, zasadi jabučastog voća (jabuka, dunja) se nalaze u fenofazi od početak obezbojavanja lišća, do faze oko 50% lišća opalo (BBCH 92-95).

Sa ciljem smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih formi prouzrokovača gljivičnih i bakterioznih oboljenja, nakon sprovedenih agrotehničkih mera u voćnjaku (vidi prilog), proizvođačima se preporučuje sprovođenje jesenjeg hemijskog tretmana voća nekim od registrovanih preparata na bazi bakra:

-Bakarni oksihlorid 50 (a.m. Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,75% ili

-Everest, Fungohel SC (a.m. Cu iz bakar-hidroksida) u koncentraciji 0,3 do 0,4% ili

-Nordox 75 WG (a.m. Cu iz bakar-oksihlorida) u koncentraciji 0,2% ili

-Curoxat (a.m. Cu iz bakar-sulfata) u koncentraciji 0,5-0,6%.

Jesenji tretman zaštite jabučastog voća treba sprovesti kada opadne oko 70% lisne mase, po mirnom i suvom vremenu, bez vetra, uz veći utrošak vode kako bi pokrivenost biljke depozitom nanetog preparata bila što bolja.

Region

Kosovska Mitrovica 

Štetni organizmi

Bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora); Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis) 

Usev/zasad

Jabuka; Dunja 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 15.11.2021 10:06  by RC Kosovska Mitrovica 
Last modified at 15.11.2021 10:26  by Boško Jezerkić