Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Preporuke > Zaštita uljane repice  

Preporuke: Zaštita uljane repice

Open

Naslov preporuke

Zaštita uljane repice 

Tekst

Na području Srbije usevi uljane repice iz ranijih rokova setve se nalaze u različitim fazama razvoja listova (BBCH 12-14), dok se usevi iz kasnijih rokova setve nalaze u različitim fazama klijanja i nicanja (BBCH 01-09).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo jaja i tek ispiljenih pagusenica repičine lisne ose (Athalia rosae). U toku je polaganje jaja i početak piljenja pagusenica ove štetočine.

Vremenski uslovi u proizvodnji (toplo i suvo vreme) veoma pogoduju razvoju ove štetočine, te se u narednom periodu očekuje intenzivnije piljenje pagusenica.

Najveće štete od ishrane pagusenica nastaju u početnim fazama razvoja uljane repice kada usled jačeg napada može doći do golobrsta.

Preporučuje se proizvođačima pregled useva na prisustvo ove štetočine i po postizanju praga štetnosti od 1 pagusenice po biljci ili 50 pagusenica po m2, primena hemijskih mera zaštite nekim od registrovanih insekticida:

Preparat

Aktivna materija

Doza/koncentracija

Decis 2,5 EC, Polux, Konfuzija

deltametrin

0,2-0,3 l/ha

Grom

lambda-cihalotrin

0,2-0,25 l/ha

Fastac 10 EC

alfa-cipermetrin

0,1 l/ha

 

Takođe, na pojedinim parcelama je registrovano i prisustvo larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera) koje se isto ishranjuju lisnom masom i mogu pričiniti značajne štete, kao i krilatih formi vaši (Aphididae) koje imaju veoma značajnu  ulogu u prenošenju fitopatogenih virusa (u proteklim sezonama je potvrđeno prisustvo virusa žutice postrne repe - Turnip yellows virus, TuYV)). Navedeni insekticidi za suzbijanje repičine lisne ose delovaće i na suzbijanje ovih štetočina.

Region

Svi regioni 

Štetni organizmi

Repičina lisna osa (athalia rosae); Lisne vaši na ratarskim usevima (aphididae); Kukuruzna /pamukova sovica (helicoverpa armigera) 

Usev/zasad

Uljana repica 
Approval Status Approved 
 
Attachments
Content Type: Discussion
Created at 15.9.2021 9:10  by Milica Tepić 
Last modified at 15.9.2021 9:24  by Milena Marčić